Welkom bij Geld en Democratie

 

Teken de petitie https://www.burgerberaadklimaat.nu voor een ambitieus Burgerberaad Klimaat en Milieu!

VOOR WIE
Voor de burger, volksvertegenwoordigers, bestuurders in het publieke domein, de wetgever. Voor NGO’s, het burgerinitiatief, voor moeder aarde.

WAT
We geven informatie over het Burgerberaad, klimaat en geldschepping.
Lees voor de werking van het geldstelsel en mogelijkheden van geldschepping de Samenvatting geldschepping

BETEKENIS
Versterking van de democratie steunt op 2 pijlers. Verbetering van het proces van besluitvorming zelf en financiering van besluitvorming.
Het Burgerberaad brengt de burger in het besluitvormingsproces in en creëert een machtsevenwicht.
Toepassing van andere vormen van geldschepping maakt de inclusieve samenleving betaalbaar.
We kunnen kiezen voor een systeem waarin geld dienstbaar is aan de samenleving als geheel, waarin geen gebrek is aan geld. Er geld genoeg is voor de te nemen klimaatmaatregelen, circulaire productie, duurzame energie. bestrijding van armoede, kwaliteit in de zorg, het op peil houden van het voorzieningenniveau in krimpgebieden, studeren voor iedereen, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, de omvorming van het boerenbedrijf naar de eisen van deze tijd, instandhouding van de sociale advocatuur...

TRANSITIE
Met kennis over geldschepping wordt een maatschappelijke beweging ingezet waarin overgeschakeld kan worden van politieke besluitvorming met een nadruk op financieel-economische overwegingen naar burger betrokken besluitvorming met een nadruk op sociaal-maatschappelijke-ecologische waarde.

WETENSCHAPPELIJK
Het is niet de bedoeling juridisch waterdichte stukken voort te brengen, noch een wetenschappelijk werk. Ook wordt niet beoogd volledig te zijn. Doel is onderbouwd, ook voor niet ingevoerden, in begrijpelijke taal, inzicht te verschaffen in deze noodzakelijke kennis voor goed bestuur en voor een beter begrip van de samenleving.

 

 

This article was updated on August 29, 2021