Geldschepping

Leestijd 9 minuten. Scroll voor nieuws naar onder.

SAMENVATTING - Samenvatting 
De transitie van een financieel economisch gestuurde samenleving / politieke besluitvorming naar een breed gedeelde waarde samenleving met sociaal ecologisch financieel economisch ingegeven politieke besluitvorming. 
Macht wordt uitgeoefend langs de weg van informatieverstrekking (welke wetenschap laten we toe), besluitvorming (langs politieke beeldvorming) en financiering (welke vormen van geldschepping passen we toe) van genomen besluiten  (hoe richten we onze democratie in). 
Het Burgerberaad reikt de helpende hand in besluitvorming. Lees de burgerberaadpagina.
De klimaatpagina geeft informatie waar mogelijk op basis van wetenschap. Lees de klimaatpagina.
Geldschepping laat zien dat het een politieke keuze is om te werken met een geldstelsel dat dienend en niet leidend is. 

HET GELDSYSTEEM bestaat uit een aantal afspraken. Geld tekort is ook een afspraak. Er zijn 2 soorten geldsystemen.
1 op basis van schuld zoals onze euro. Met het uitgeven van een lening wordt nieuw geld aangemaakt. Er is in dit systeem een staatsschuld als de uitgaven van de staat groter zijn dan de belastinginkomsten. Zonder groei van de geldhoeveelheid in omloop, rente en economische groei loopt het systeem vast.
De bank of England geeft aan dat geld geschapen wordt in de vorm van schuld
- de Bank of England
2 niet op basis van schuld. Bijvoorbeeld op basis van productief vermogen, welzijn, maatschappelijke waarde. Beleid kan worden vastgesteld zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met de beschikbare hoeveelheid geld. Er is geen staatsschuld. Rente is niet nodig. Bezuinigen omdat er te weinig geld zou zijn hoeft niet meer. Economische krimp is geen probleem. 1 en 2 kunnen naast elkaar functioneren. We kunnen het geldsysteem zelf aanpassen of er iets naast zetten.

Aanpassingen binnen het huidige geldsysteem zelf.
THE MODERN MONETARY THEORY (MMT), Stephanie Kelton, Stony Brook University. Presidential Lecture Series. Helder geeft zij weer hoe het geldstelsel werkt. Zij was campagnemedewerkster van Bernie Sanders tijdens de presidentsverkiezingen in Amerika 2015-2016. Zij laat het verband zien tussen geldschepping en democratie / de inrichting van de samenleving. Zij geeft aan dat het politieke debat dient te gaan over sociaal maatschappelijke ecologische waarde, inhoud en kwaliteit en niet over geld. Geld is niet leidend, slechts middel.
- Stephanie Kelton, professor of economics and public policy

De Groene Amsterdammer, 25 nov 2020, Jaap Tielbeke https://www.groene.nl/artikel/vergeet-onze-schulden?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=fcdedf0705-Dagelijks-2020-11-27&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-fcdedf0705-70980333 

Wijffels, lid van het Sustainable Finance Lab, voormalig directeur RABO bank en voorzitter van de Sociaal Economische Raad, spreekt zich uit voor MMT, geeft aan dat de sustainable developement goals van de VN en de Green Deal richtinggevend zijn voor de economie van de toekomst. Geldschepping niet op basis van schuld verdient ook toepassing in Europa. Amerika doet het al. podcast.
-Herman Wijffels

De donut economie Kate Rayworth geeft inzicht in ecologische en sociale grenzen van de economie. Niet zozeer geldschepping zelf is hier aan de orde, maar de inzet van geld, de inrichting van de economie. Zij geeft als het ware de grenzen van economie aan en daarmee begrenst zij geldschepping.
- De Donut Economie van Kate Rayworth.

Plaatsing van systemen naast het huidige geldstelsel.
Lukt het niet om het systeem zelf aan te passen, kunnen we er iets naast zetten. Tevens wordt zo diversiteit ingebracht
DE COMPLEMENTAIRE MUNT Een eerbetoon aan de nestor van de monetaire diversiteit: Bernard Lietear (1942-2019). Hij was lid van de club van Rome, werkzaam bij de Centrale Bank van België en hoogleraar aan Berkely University en de Universiteit van Financiën in Moskou.
- Een inspirerend betoog
- Website van Bernard Lietaer

GELD EN DEMOCRATIE.
Met de voorstellen van de Stichting Ond Geld, De Burgerbank of PlanB in het kader van het algemeen belang, kan beleid worden vastgesteld zonder de beperkingen van een beschikbare hoeveelheid geld. Dus een staatsschuld is niet nodig. Bezuinigen omdat er te weinig geld zou zijn hoeft niet meer. Economische krimp is geen probleem. Geldschepping op basis van schuld en niet op basis van schuld kunnen naast elkaar functioneren.
- Samenvatting

- Inhoudsopgave.
- Aanleiding.
- Geschiedenis.
- Spectrum Monetaire innovatie.
Geldschepping op basis van schuld, het eurosysteem.
- De Euro.
- Rente en Inflatie.
- Afbeelding geldschepping op basis van schuld

De Stichting Ons Geld - Stichting Ons Geld. Geldschepping op basis van betaalkracht / productief vermogen  De stichting Ons Geld is het equivalent van Positive Money. Er is een netwerk actief in verschillende landen die gezamenlijk innovatie van het geldstelsel op de kaart zetten. https://positivemoney.org/ 
- Afbeelding geldschepping op basis van betaalkracht / productief vermogen
- Stichting Ons Geld: Archief
- Schuldgeld ontwricht de samenleving en de planeet.
- Geldschepping niet op basis van schuld.
- the safe alternative bank 

17 juni 2020 informeert de stichting Ons Geld haar 120.000 nieuwsbrieflezers over de behandeling van het WRR rapport Geld en Schuld door de 2e Kamer op 24 juni 2020. - nieuwsbrief Stichting Ons Geld
Cafe Weltschmerz, Paul Buitink interviewt Edgar Wortmann van de stichting Ons Geld, 2016. Nog steeds verrassend actueel. Over publiek en privaat belang, geld en schuld- rechtsorde- misbuik- privacy- digitaal- hyperinflatie- politiek.- Edgar Wortmann

De Burgerbank - De Burgerbank . Geldschepping op basis van welzijn / bezit. Democratisering van geld.
- De Burger Beweging samenvatting naar een dienstbaar financieel stelsel voor iedereen november 2017.
De Volksbank.
De Burgerbank. Democratisering van het geldstelsel.
- Burgerbank
Website van Ad Broere, geldhervormer van het eerste uur. Bepleit een rentevrij geldstelsel.
- Website van Ad Broere
- Afbeelding geldschepping op basis van welzijn bezit

PlanB - PlanB. Geldschepping op basis van sociaal-ecologisch-maatschappelijke waarde.
- Afbeelding geldschepping op basis van sociaal-maatschappelijke waard PlanB is een complementaire munt.

Het Sustainable Finance Lab http://www.sustainablefinancelab.nl/ stelt "Digitaal Contant Geld' voor. Voorstel voor een pilot met 10.000 mensen die een betaalrekening aanhouden bij de Nederlandse Centrale Bank. Contant geld is geld niet gebaseerd op schuld. De digitale vorm ook niet. Binnen de huidige "euro context" hebben we alles al wat we nodig hebben.
- Digitaal Contant Geld

Extinction Rebellion maakt het geldsysteem bespreekbaar in het boekje "Nu het nog kan". Brengen zij de brede maatschappelijk dialoog op gang? Zij eisen 1 tell the thruth 2 act now 3 het burgerberaad.  

DE VERENIGDE NATIES De wens om na te denken over de inrichting van het geldstelsel komt binnen de VN uit de sociale hoek. Er wordt erkend dat het huidige stelsel niet meer past in de ontwikkelingen van deze tijd. Het United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Research Association on Monetary Innovation and Community and Complementary Currency Systems (RAMICS), Institute for Leadership and Sustainability (IFLAS), Swiss Currency Confederation (SCC) hebben gezamenlijk eind 2018 een onderzoekssymposium georganiseerd over de implicaties van monetaire innovatie op de duurzame samenleving.
- Verenigde Naties, proffesor Jem Bendell bespreekt in 15 min hoe de sustainable developement goals van de VN betaald kunnen worden. Gaat in op blockchain, crypto cuurencies en na 6 min op de relatie tussen economie, het geldsysteem en het klimaat.

Greta Thunberg: toespraak tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties 2018 in Katowice. De roep van uit de samenleving. Waarom doen we niet gewoon wat we moeten doen?
- Greta Thunberg

EUROPA Het Optica rapport 1976 (Optimum currency areas) "Towards economic equilibrium and monetary unification in Europe". Een rapport aan de Commission of the European Communities, Directorate General for Economic en Financial Affairs. Op verzoek van de Commissie uitgebracht door onafhankelijke experts: chairman Basevi, Giorgio, professor aan de universiteit van Bologna, Claassen, Emil, professor aan de universiteit van Giessen, Salin, Pascal, professor aan de universiteit van Parijs, IX-Dauphine en Thygesen, Niels, professor aan de universiteit van Kopenhagen. In de voorbereiding naar de overgang naar de euro is de Europese Commissie geadviseerd per regio een munt naast de euro te voeren.
- Optica rapport 1976

NEDERLAND REGERING EN TWEEDE KAMER
De Stichting Ons Geld heeft met een burgerinitiatief 120.000 handtekeningen verzameld en daarmee geldschepping op de agenda van de Tweede kamer gezet. Het leidde tot de motie Omtzigt Merkies met een oproep tot onderzoek naar geldschepping.
- Motie Omtzigt Merkies
De regering geeft de WRR (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) opdracht tot onderzoek. In februari 2020 presenteert de WRR haar rapport "Geld en schuld". 
- WRR: Geld en schuld
Op 24 juni 2020 debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van het geldstelsel. Zie "Actie".                                                                                                                                     
CORONA In deze coronatijden wordt duidelijk dat de politiek in enkele dagen elke maatregel kan nemen die nodig is. De economie wordt stilgelegd en geld is geen probleem. Voor het eerst in lang tijd wordt gezondheid boven economie en marktwerking gesteld. Frankrijk, Spanje en Italië zetten de dialoog over geldschepping al dan niet op basis van schuld op de agenda. Zij willen de financiële gevolgen van Corona niet dekken met geleend-schuldgeld. Met Nederland en Duitsland voorop worden aan de andere kant de stellingen betrokken om alleen te blijven werken met geldschepping op basis van schuld.


OVERIG
COMPLEMENTAIRE MUNTEN (Het eurosysteem blijft herzelfde. Munten naast de euro vullen tekorten / omissies in het eurosysteem aan.)
-complementaire munten
STRO De Social Trade Organisation levert al ruim twintig jaar over de hele wereld software voor betaalsystemen / complementaire munten.
-STRO
BASISINKOMENVERENIGING de transactieheffing uit De Burgerbank van Hans van Steenbergen. Vereenvoudiging van het belastingstelsel met het betaalbaarmaken van het basisinkomen.
- de transactieheffing
SUSTAINABLE FINANCE LAB / UNIVERSITEIT UTRECHT Klaas van Egmond en Bert de Vries,  samenvatting monetaire hervorming 
Fractional Reserve Fraud, easy explanation- Fractional Reserve Fraud
Bilderberg
- Bilderberg: topoverleg tussen politiek, zakenwereld, kunsten en wetenschap.
B.I.S.: Ook wel de centrale bank van de centrale banken
- B.I.S.: Ook wel de centrale bank van centrale banken, Basel richtlijnen voor het bankwezen.
B.I.S. vanuit het perspectief van derden
- B.I.S. vanuit het perspectief van derden.
De coöperatief georganiseerde samenleving in Mondragon, Spanje.
- Mondragon
- Mondragon in beeld

LITERATUUR
Bert de Vries, voormalig fractievoorzitter CDA, minister Sociale Zaken in het kabinet Lubbers-Kok 1989-1994, macro-econoom beschrijft in zijn boek "Ontspoort kapitalisme" hoe het geldsysteem wereldwijd werkt. Hoe het financiële systeem de democratie ondermijnt en hoe de politiek geldschepping en het financiële systeem inricht. Hoe hele landen, zoals Argentinië bankroet kunnen gaan. Hoe Zuid- en Noord Europa tegen elkaar worden uitgespeeld. De rol van Duitsland en Nederland. Zeer actueel. Ook voor niet economen zeer helder beschreven. 
Bernard Lietaer "Geld en Duurzaamheid” met als subtitel: “van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem "ISBN 978 90 62245 2 15
Bernard Lietaer Het geld van de toekomst ISBN 90 225 28197 met op blz 189-191 een warm pleidooi voor invoering van sociaal kapitaal naast financieel kapitaal / The Future of Money (London: Random House). Vrij van rechten: "Het geld van de toekomst"
Bernard Lietaer New Money for a New World (Qiterra Press 2011) (with Stephen Belgin)
Hallsmith, Gwendolyn; Lietaer, Bernard (28 May 2011). Creating Wealth: Growing Local Economies with Local Currencies. New Society Publishers. ISBN 978-0-86571-667-4.
Margrit Kennedy People Money: The Promise of Regional Currencies (with Margrit Kennedy and John Rogers) (Triarchy Press 2012)
Sally Goerner and Stefan Brunnhuber Money and Sustainability: The Missing Link / A report from the Club of Rome (with Christian Arnsperger, Sally Goerner and Stefan Brunnhuber), Triarchy Press Ltd, 30. May 2012, ISBN 978-1908009777
Bernard Lietaer and Jacqui Dunne Rethinking Money: How New Currencies Turn Scarcity into Prosperity (with Jacqui Dunne) (Berrett-Koehler Publishers 2013), ISBN 978-1609942960
Bernard Lietaer and Helga Preuss Towards a sustainable world. Delta Institute - Dieter Legat E.U. 2019, ISBN 978-3-2000-6527-7
- "Sociaal Geld" HELEN TOXOPEUS in gesprek met Henk van Arkel

NIEUWS

Dec 2022 Neem contact op voor de presentatie / workshop financiering brede welvaart. 

21 dec 22 jurnaal NOS 20.00u https://www.npostart.nl/nos-journaal/21-12-2022/POW_05158827
1 enorme bedragen gaan vanuit de VS en EU naar Oekraine.
Hoe financiert de VS die bedragen? Met een druk op de knop of trekken zij geld uit de markt aan?
2 De overheid in de VS investeren honderden miljarden dollars in innovatie om de klimaatcrisis, waaronder de energietransitie het hoofd te bieden. Ned en Duitsland vinden stimulatie vanuit de overheid niet nodig en geven aan dat de benodigde innovatie vanzelf wel uit het bedrijfsleven komt rollen. Bepleiten binnen de EU het voorbeeld van de VS niet te volgen en bij de VS te bepleiten de maatregelen in te trekken dan wel af te zwakken.
Hoe financiert de VS die bedragen? Met een druk op de knop of trekken zij geld uit de markt aan?
Genoemd wordt een nieuwe wet die dit mogelijk maakt “inflation reduction act” 2 bronnen
https://www.epa.gov/green-power-markets/inflation-reduction-act
The Inflation Reduction Act of 2022 (IRA) is the most significant climate legislation in U.S. history. IRA's provisions will finance green power, lower costs through tax credits, reduce emissions, and advance environmental justice.
IRA offers incentives to reduce renewable energy costs for organizations like Green Power Partners – businesses, nonprofits, educational institutions, and state, local, and tribal organizations. When these organizations take advantage of the tax credits available through IRA, together we move towards implementing a clean energy transition.
IRA will also provide new tax benefits to tax-exempt organizations by enabling some nonprofits to transfer the tax break to contractors. It will offer new access to tax credits as well as grants and incentives to reduce air pollution, with an emphasis on reaching disadvantaged populations, environmental justice, and other communities.

https://www.usda.gov/ira
The Inflation Reduction Act builds on the Biden-Harris Administration’s historic investments in rural America and furthers the commitment to rural communities demonstrated in the American Rescue Plan and Bipartisan Infrastructure Law. The law is a once-in-a-generation opportunity to build critical infrastructure, to protect communities from wildfire and extreme heat and to drive climate-smart agriculture and renewable energy initiatives nationwide.

Dat is waar Nederland tegen is. Dat zegt iets over het brede politieke spectrum in Nederland en de mensen die wij spreken. Langs de randen van het spectrum ligt de ruimte.

Belastingheffing
In de VS kan de federale overheid handelen waar het gaat om geldschepping en belastingheffing. In de EU is belastingheffing een zaak van de afzonderlijk aangesloten landen. Veel landen zijn te klein t.o.v. de VS om hele grote belastingvoordelen te kunnen bieden. Daarin zou europees dienen te worden samengewerkt. Veto's belemmeren echter de samenwerking in Europa op veel terreinen, zo ook op het gebied van belastingheffing..
Investeringen.
De EU kan wel investeringen stimuleren door bv gebruik te maken van een variatie van het opkoopprogramma van de ECB. In dat programma worden obligaties van landen en grote bedrijven opgekocht die in de markt kennelijk niet goed meer verhandelbaar zijn, maar van groot publiek belang worden geacht. Het zijn in feite kapitaalinjecties voor overheids- bedrijfsinvesteringen. Geld voor het opkoopprogramma kan al dan niet in de vorm van schuld worden aangemaakt. Voorwaarden voor schuld kunnen zo ver worden opgerekt, dat er in feite geen sprake meer is van schuld. Voorbeeld: los de schuld zonder rente pas over 80 jaar af. Met een inflatie van 2% per jaar is er over 80 jaar weinig meer over van de schuld. This article was updated on December 23, 2022