Actie

 

Mei 2020 Geld en Democratie neemt deel aan De transitie motor www.detransitiemotor.nl De transitie Motor verenigt bewegingen die de transitie waar we in zitten, al beleven. Werkt toe naar samenwerking en brengt de transities verder in het politieke, en maatschappelijke circuit. 

Feb 2020 Geld en Democratie neemt deel  aan Extinction Rebellion (XR). XR is een klimaatbeweging. https://extinctionrebellion.nl/ De eisen van de beweging zijn 1. vertel de waarheid 2 kom nu in actie en 3 laat burgers meebeslissen. De beweging neemt initiatief voor instelling van een burgerberaad.

Geld en Democratie draagt bij in De transitie Motor en Extinction Rebellion in het verder brengen van het burgerberaad en wijst op de mogelijkheden van financiering van de samenleving met geldschepping niet op basis van schuld.

Op 24 juni 2020 debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van het geldstelsel. Op de agenda staan de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Geld en schuld’ (TK 35107 3), het rapport van De Nederlandsche Bank over digitaal centralebankgeld (appreciatie TK 27863 86) en het initiatief van SP Kamerlid Mahir Alkaya voor oprichting van de nationale betaal- en spaarbank (TK 35107 4).
Niet op de agenda staan de wel ingebrachte voorstellen vanuit Geld en Democratie waarin gevraagd wordt pilots in te stellen voor diverse munten naast de euro, onder meer de eco-munt, de klimaatmunt, de zorgmunt, de munt voor de sociale rechtstaat en de onderwijsmunt. Daarnaast het voorstel van onder meer Ad Broere en Hans van Steenbergen voor een experiment met de Burgerbank.
Expliciet heeft de tweede Kamer in haar motie Omtzigt Merkies gevraagd om onderzoek naar en advies uit te brengen over de werking van het geldstelsel inclusief alle vormen van geldschepping door banken en hierbij in ieder geval te betrekken de voor- en nadelen van alternatieve systemen van geldschepping. Dat is precies waar het in het WRR rapport "Geld en Schuld" niet over gaat. Over het desastreuze gevolg van inpassing rente in het ontwerp van het geldstelsel wordt niets gezegd. Voor en nadelen van andere vormen van geldschepping, dat zijn alle vormen van geldschepping niet op basis van schuld zijn wel ingebracht en onderzocht doch resultaten zijn niet benoemd.

18 juni 2020 Stuurt Geld en Democratie de volgende brief. uit naar alle tweede kamerleden. Gevraagd wordt om alle kamerleden te betrekken in het debat, door hoofdelijke stemming over besluitvorming naar aanleiding van de behandeling van het WRR rapport aan te vragen. Daarnaast de voorstellen voor pilots met een zorgmunt, een klimaatmunt, een onderwijsmunt, een munt voor armoedebestrijding, met geldschepping niet gebaseerd op schuld, alsnog in te brengen in het debat.
Status van de brief is dat elk kamerlid de voorstellen in kan brengen in het nog te voeren plenaire kamerdebat over de behandeling van het WRR (wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid) rapport "Geld en Schuld". de datum waarop het debat plaats vindt is 24 juni 2020.                                                                                                                                     
17 juni 2020 informeert de stichting Ons Geld haar 120.000 nieuwsbrieflezers https://blog.onsgeld.nu/de-toekomst-van-het-geldstelsel/ 

Naast de politiek, alle politieke partijen en alle Tweede Kamerleden, worden vakbonden, NGO's en diverse bewegingen benaderd. Kennis wordt gedeeld. Samenwerking voorgesteld.

11 feb 2020 alle besturen van politieke partijen en de jongerenafdelingen zijn geinformeerd.

4 feb 2020 de Vaste Commissie Volksgezondheid Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten Generaal (50 kamerleden) is geinformeerd.

Jan 2020 De voorstellen van Hans van Steenbergen, econoom worden samen met de voorstellen van Geld en Democratie ingebracht. De Burgerbank.
- Naar een dienstbaar financieel stelsel voor iedereen.
- Het voorstel voor een eenvoudiger, transparanter, efficiënter en eerlijker belastingsysteem.
- De bijage behorende bij het belastingvoorstel.

18, 19... nov 2019 Brief aan de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
Voorstellen van Geld en Democratie om naast de euro ruimte te geven voor pilots met onder meer
een KLIMAATMUNT, een ZORGMUNT, een ONDERWIJSMUNT, een MUNT VOOR ARMOEDEBESTRIJDING, voor de SOCIALE ADVOCATUUR en een munt voor het BURGERINITIATIEF.
Kamerleden kunnen de voorstellen inbrengen in het nog te voeren plenair kamerdebat over de behandeling van het rapport "Geld en Schuld" van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid). De datum waarop het debat plaatsvindt is nog niet bekend.
De tekst van de brief.

10 otober 2019 Het SLF (Sustainable Finance Lab, https://sustainablefinancelab.nl/ een informeel georganiseerd invloedrijk academisch gezelschap met o.a. Herman Wijffels.....) komt met een kritische beschouwing van het WRR rapport "Geld en Schuld" en vraagt op blz. 3, de Vaste Commissie Financiën Tweede Kamer om een experiment om met 10.000 personen een rekening te openen bij de Nederlandse Centrale Bank in het kader van een proef met digitaal contant geld.
- Tekst van de brief.

28 juni 2019 Alle kamerleden zijn geinformeerd over het bestaan van Geld en Democratie. de website geeft informatie over de werking van het euro-geldsysteem en informeert over de mogelijkheden van geldschepping op basis van productief vermogen, welzijn of maatschappelijk nut. 

This article was updated on October 24, 2020