Welkom bij Geld en Democratie

VOOR WIE
Voor volksvertegenwoordigers, bestuurders in het publieke domein, de wetgever. Niet alleen de financieel specialisten, maar vooral ook voor diegenen die werkzaam zijn in het sociale domein, in natuur, veiligheid, economie, cultuur, sport, huisvesting, zorg, etc. Voor NGO’s als Milieudefensie, Greenpeace, Oxfam-Novib....., het burgerinitiatief, voor moeder aarde.

WAT
We geven vooral informatie over geldschepping. Daarnaast over het burgerberaad en het klimaat.
We geven u inzicht mee in de werking en mogelijkheden van geldschepping op basis van schuld (euro), betaalkracht of productiviteit (Stichting Ons Geld), welzijn (de Burgerbank), sociaal-maatschappelijke waarde (PlanB) en mijnen (crypto's bv. de bitcoin); in rente;
in munten naast de euro ofwel complementaire munten;
in het verband tussen geldschepping en armoede, het sociale en ecologische domein. Lees voor een eerste kennismaking de - Samenvatting geldschepping
Met breed georiënteerde informatie over geldschepping vullen we het rapport over geldschepping "Geld en Schuld" van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) aan. 

BETEKENIS
Toepassing van andere vormen van geldschepping maakt de inclusieve samenleving, circulaire productie met duurzame energie betaalbaar. We kunnen kiezen voor een systeem waarin geld dienstbaar is aan de samenleving als geheel, waarin geen gebrek is aan geld, er geld genoeg is voor de te nemen klimaatmaatregelen, armoede niet meer bestaat, kwaliteit in de zorg voorop staat, het voorzieningenniveau in krimpgebieden op peil gehouden kan worden, studeren weer voor iedereen mogelijk wordt, wetenschappelijk onderzoek onafhankelijk is, boeren hun bedrijf kunnen omvormen naar de eisen van deze tijd, sociale advocatuur kan worden gehandhaafd ....

WAT BIEDEN WIJ U
Algemene informatie vindt u hier op de website. Onze kennis zit vooral in geldschepping. Met ervaren medewerkers denken we met u mee in uw werkveld en begeleiden we het transitieproces naar een inclusieve, waarde-georiënteerde samenleving. Dat kan individueel of in groepsverband. In de vorm van een lezing, dialoog, workshops, coaching, van vormgeving van een pilot tot begeleiding in transities. Speciale voorkennis is niet vereist.

Geldschepping is geen rocket-science. Neem gerust contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

TRANSITIE
Met kennis over geldschepping wordt een maatschappelijke beweging ingezet waarin overgeschakeld kan worden van politieke besluitvorming met een nadruk op financieel-economische overwegingen naar besluitvorming met een nadruk op sociaal-maatschappelijke-ecologische waarde.

WETENSCHAPPELIJK
Het is niet de bedoeling juridisch waterdichte stukken voort te brengen, noch een wetenschappelijk werk. Ook wordt niet beoogd volledig te zijn. Doel is onderbouwd, ook voor niet financieel ingevoerden, in begrijpelijke taal, inzicht te verschaffen in deze noodzakelijke kennis voor goed bestuur. 

This article was updated on November 28, 2020